7 รูปแบบส่งเสริมจักรยานในชุมชน

โครงการชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 3 เดินหน้าสร้างชุมชนจักรยานใน 60 ชุมชนทั่วไทย เปิดมิติใหม่ด้วยการพัฒนา 7 นวัตกรรม ซึ่งเป็นแนวทางที่จะเป็นเครื่องมือช่วยชุมชนต่างๆ ในการไปพัฒนาไปสู่การเป็นชุมชนที่เป็นมิตรกับจักรยานในแบบฉบับของตนเอง โดยต่อยอดทุนที่มีอยู่ในชุมชนให้เกิดผล รวมถึงเน้นการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายภายในชุมชนแต่ละกลุ่มอย่างเข้าถึงมากขึ้น เพื่อให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างยั่งยืน

7 นวัตกรรม 7 รูปแบบส่งเสริมจักรยานในชุมชน

  1. จักรยาน รักษ์โลก ร่วมกับกลุ่มทำงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการส่งเสริมชุมชนในการเดินทางเพื่อเมืองยั่งยืน โดยบูรณาการร่วมกับงานด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน มีกระบวนการเสริมทักษะในการจัดการสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมรณรงค์ด้วยจักรยาน ชูประเด็นสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมได้ ยกย่องเชิดชูผู้ที่ใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเด็ก(ปั่น) จักรยาน
  2. คบเด็ก(ปั่น) จักรยาน สำรวจกลุ่มเด็ก เยาวชน แบ่งกลุ่มบวก กลุ่มเสี่ยง เพื่อวางแผนจัดกิจกรรม สำรวจความต้องการของกลุ่ม จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน สร้างกลุ่มเด็ก เยาวชนแกนนำ หน่วยกล้าเดิน หน่วยกล้าปั่น หาโรงเรียนนำร่องส่งเสริมการใช้จักรยาน พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่มีจักรยานเป็นเครื่องมือในการสอน
  3. หมอชวนปั่น...จักรยานกับงานสาธารณสุขชุมชน ทำงานผ่านกลุ่ม อสม. รพ.สต. และคนทำงานสาธารณสุข ในชุมชน ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนเชิงรุกและสร้างสรรค์ มีความต้องการเป็นต้นแบบด้านสุขภาพ และการบริการด้านสุขภาพ จัดกิจกรรมรณรงค์ด้วยจักรยาน ชูปัญหาสุขภาพ คลี่คลายได้ด้วยจักรยาน ยกย่องเชิดชูบุคคลที่มีสุขภาพดีด้วยการปั่นจักรยาน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
  4. คนสูงวัย กับจักรยาน ส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างง่ายกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน สร้างกิจกรรมให้กลุ่มผู้สูงอายุมีเพื่อน มีสังคม ยกย่องเชิดชูกกลุ่มผู้สูงอายุที่ใช้จักรยานเป็นประจำ เป็นตัวอย่างของคนสูงวัยที่มีคุณภาพ ชูปัญหาสุขภาพของคนสูงวัยคลี่คลายได้ด้วยจักรยาน มีการประยุกต์จักรยานให้เหมาะสมกับการใช้งานกับกลุ่มผู้สูงวัย
  5. มาตรการและแรงจูงใจ ให้คนใช้จักรยาน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีจักรยานแต่ขาดแรงจูงใจในการนำออกมาใช้ คนในชุมชนต้องการใช้จักรยาน แต่ไม่มีจักรยานให้ใช้ แกนนำมีศักยภาพที่กำหนดทิศทางพัฒนาชุมชนได้ มีทรัพยากรที่พร้อมในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ กำหนดรูปแบบมาตรการชัดเจน และมีผลทางปฏิบัติ
  6. จักรยาน…เครื่องมือจัดการท่องเที่ยวชุมชน ชุมชนมีอัตลักษณ์ วัฒนธรรมชุมชน มีสภาพแวดล้อมสวยงาม มีโบราณสถาน หรือของดีท้องถิ่น สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลคนใช้จักรยานในชุมชน หาข้อมูลนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชุมชน สร้างจุดขาย ปรับปรุงสภาพแวดล้อม สำรวจเส้นทาง จัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ทดลองจัดทริปชวนคนปั่นในชุมชน นอกชุมชน
  7. จักรยาน เครื่องมือในการบูรณาการงานท้องถิ่น ชุมชน พื้นที่ต้องการส่งเสริมการใช้จักรยานในวิถีอย่างจริงจัง ต้องการเป็น “ต้นแบบชุมชนจักรยาน” สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคท้องถิ่น และชุมชน มีกระบวนการทำความเข้าใจนโยบายท้องถิ่น ผนวก “จักรยาน” กับภารกิจท้องถิ่น จัดตั้งคณะทำงานจักรยานของท้องถิ่น กำกับการทำงาน และติดตามผล จนเกิดชุดความรู้ “จักรยานกับการบูรณางานชุมชน ท้องถิ่น” ที่ใช้จักรยานเป็นเครื่องมือ

ซึ่งท้ายที่สุดสิ่งที่โครงการฯมุ่งหวังคือ นวัตกรรมทั้ง 7 นี้จะสามารถกลายเป็นเครื่องมิอหรือเป็นแนวทางสำหรับชุมชนต่างๆที่ต้องการพัฒนาชุมชนสู่เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้การเดินและการจักรยานเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญได้อย่างทั่วถึง

 

Tags
5Tips ปั่นจักรยานหลังปลดล็อคจากโควิด-19 6 วิธีลดฝุ่น pm 2.5 ด้วยตัวเอง 7 สัญญาณมือของคนขี่จักรยาน 10 วิธีปั่น จักรยานเสือหมอบ แบบมืออาชีพ 10 เมือง ที่เป็นมิตรกับจักรยานที่สุดในโลก กฎหมายจักรยาน กรมอนามัยแนะผู้สูงอายุเดินหรือปั่นจักรยานเพื่อออกกำลังกายดูแลสุขภาพ การเดินให้เป็นกิจวัตรประจำวัน ของดีต้องบอกต่อ เลือก จักรยานเสือภูเขา ยี่ห้อไหนดี ถึงคุ้มค่าคุ้มราคา ขี่จักรยานกลางแดด เตรียมตัวอย่างไร ขี่จักรยานแล้วปวดหลังเกิดจากอะไร ขี่จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยาก ตอนที่ 2 เตรียมจักรยานให้พร้อม คุณรู้ไหมว่าจักรยานให้อะไรบ้าง(เป็นตัวเลขอีกครั้ง) จักรยานญี่ปุ่น จักรยานผู้หญิง จักรยานออกกำลังกาย จักรยานเสือภูเขา จักรยานเสือภูเขา ยี่ห้อไหนดี จักรยานเสือหมอบ จักรยานแม่บ้าน จักรยานแม่บ้าน ยี่ห้อไหนดี ซื้อ จักรยานแม่บ้าน ยี่ห้อไหนดี ถึงถูกใจสายแม่บ้านและคุ้มค่าแบบสุด ๆ ทางเท้าสำหรับคนเดินเร็ว ที่ลิเวอร์พูล ทำความรู้จัก จักรยานน่าถีบ สไตล์ญี่ปุ่น ที่คนไทยหลงรัก บาทวิถีและการสัญจรของคนพิการในเขตเมือง ปัญหา “เฉพาะ” ของนักปั่นสาว ปั่นจักรยานแล้วขาใหญ่ จริงอ่ะ!?! ผลงานวิจัยล่าสุดชี้ ปั่นจักรยานไฟฟ้าก็สุขภาพดีได้ รถเข็นเด็กยุคใหม่ เปลี่ยนให้เป็นจักรยานของคุณแม่ได้ทุกเมื่อ รองเท้าวิ่ง ลดน้ำหนัก วิ่งแบบไหนเผาผลาญไขมันได้เยอะสุด สายลุยต้องรู้! ซื้อ จักรยานเสือหมอบ ยี่ห้อไหนดี ถึงเหมาะกับสายลุย สิงห์นักปั่นรู้ไว้ ประเภทของจักรยาน มีอะไรบ้าง สุขภาพดีที่ได้เฉพาะจากการขี่จักรยานเป็นประจำ หญิงอังกฤษทำสถิติขี่จักรยานแทนเด็มรอบโลก เกมส์กีฬา กับ กีฬาสปอร์ต เก๋ซะไม่มี!! เมื่อศิลปิน สะท้อนภาพวิถีจักรยานจากสิ่งเล็กๆ รอบตัว เช็คลิสต์! จักรยานผู้หญิง รุ่นไหนที่คนรักการออกกำลังกายต้องมี เดินถนนอย่างไรให้ปลอดภัย เด็กกับจักรยาน เทคนิคเดินดีไม่มีพุง เป็นตะคริวตอนขี่จักรยาน แนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักของรัฐบาล เรื่องการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในพื้นที่เขตเมือง ให้ประสบความสำเร็จ ไอเดียทำโทษผู้ผิดกฎจราจร ยืนถือป้ายปลุกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย