logo หวยฮานอย 888
หวยฮานอย 888

ผลงานวิจัยล่าสุดชี้ ปั่นจักรยานไฟฟ้าก็สุขภาพดีได้

ผลงานวิจัยล่าสุดชี้ ปั่นจักรยานไฟฟ้าก็สุขภาพดีได้

หลายคนอาจคิดว่า การปั่นจักรยานไฟฟ้าจะได้ประโยชน์อะไร เพราะมีแบตเตอรีและมอเตอร์ช่วยทุ่นแรงแบบนี้ จะได้ออกกำลังกายตรงไหน สุขภาพจะดีได้หรือ!?! เพราะเราจะคุ้นชินกับการปั่นจักรยานธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปั่นจักรยานเสือภูเขา ที่ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์สนับสนุนเพื่อการออกกำลังกายและเพื่อสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป และแน่นอนว่า การปั่นจักรยานไฟฟ้าที่มีการใช้พลังแบตเตอรีและมอเตอร์ในการเคลื่อนที่ (ตรงข้ามกับการปั่นจักรยานปกติทั่วไป )ซึ่งไม่ใช่การปั่นโดยการออกแรงโดยมนุษย์อย่างแท้จริง จึงมักถูกตั้งคำถาม แต่ในตอนนี้งานวิจัยชิ้นใหม่ฉบับหนึ่งได้มีการนำเสนอข้อสังเกตเกี่ยวกับผลในด้านสุขภาพซึ่งเกิดจากการปั่นจักรยานไฟฟ้าที่มีวงจรเสริมระบบช่วยปั่น(Pedal-Assist) โดยงานวิจัยฉบับนี้ทำให้เราเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติของจักรยานไฟฟ้าที่เดิมอาจมีความเข้าใจไปในทางเดียวดังที่กล่าวไว้ข้างต้น นั่นคือการปั่นจักรยานไฟฟ้าไม่สามารถทำให้มีสุขภาพดีปั่นจักรยานไฟฟ้าก็สุขภาพดีได้

ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Brigham Young University

ได้ทำการคัดเลือกอาสาสมัคร 33 คน โดยส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 18 – 65 ปี โดยได้ทำการทดลองในกลุ่มอาสามัครโดยการให้กลุ่มอาสาสมัครปั่นจักรยานเสือภูเขา 2 ประเภท ซึ่งเป็นจักรยานเสือภูเขาทั้งแบบธรรมดาและจักรยานเสือภูเขาแบบไฟฟ้า โดยปั่นผ่านเส้นทางสัญจรที่อยู่ในลักษณะ Single-track ซึ่งมีความยากในการเดินทางภายในเขตพื้นที่ชนบทของรัฐยูท่าห์เป็นระยะทางกว่า 6 ไมล์โดยหลังจากที่ได้มีการปั่นจักรยาน ได้มีการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจในอาสาสมัครเหล่านั้น โดยผลการเปรียบเทียบพบว่าในกรณีที่อาสาสมัครได้มีการปั่นจักรยานไฟฟ้าไม่มีการสูบฉีดเลือดภายในระบบร่างกายมากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการปั่นจักรยานแบบธรรมดา ดังนั้นการปั่นจักรยานแบบธรรมดาจึงยังมีความสำคัญอยู่ เพราะช่วยในเรื่องของการออกกำลังกาย แต่ในผลสรุปของการทดลองค้นพบว่าในอาสาสมัครที่ปั่นจักรยานทั้งสองแบบ ช่วยให้บริเวณอัตราการเต้นของหัวใจมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น โดยอัตราการเต้นของหัวใจโดยเฉลี่ยของอาสาสมัครที่ปั่นจักรยานไฟฟ้าอยู่ที่ 93.6 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนั้นจักรยานไฟฟ้ายังถูกจัดออกมาสำหรับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายเป็นประจำ โดย

ปั่นจักรยานไฟฟ้า

การปั่นจักรยานไฟฟ้าสามารถเป็นรูปแบบที่ดีในการออกกำลังกายแบบแอโรบิค หรือ Cardiovascular Exercise

นักวิจัยยังคงสำรวจการทดลองในกลุ่มอาสาสมัครทั้งก่อนและหลังการปั่นจักรยาน เพื่อวัดพฤติกรรมของอาสาสมัครหลังจากที่ได้มีการปั่นจักรยานไฟฟ้า โดยก่อนการทดลองวิจัยอาสาสมัครส่วนใหญ่มีความรู้สึกในด้านบวกเกี่ยวกับจักรยานไฟฟ้า มีเพียง 18 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มีความรู้สึกในด้านลบเกี่ยวกับการปั่นจักรยานไฟฟ้า แต่เมื่อหลังจากที่ได้ลองปั่นจักรยานไฟฟ้าแล้วนั้นก็ได้มีความรู้สึกในเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับการปั่นจักรยานไฟฟ้า แม้ว่าจะเป็นการทดลองปั่นจักรยานไฟฟ้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆก็ตาม แต่อีกมุมหนึ่งที่มีความสำคัญและมีความน่าสนใจในการทดลองครั้งนี้คือ ในกลุ่มอาสาสมัครโดยส่วนใหญ่หลังจากที่ได้ทดลองปั่นจักรยานไฟฟ้าแล้วนั้น กลับรู้สึกเหมือนตนเองไม่ได้มีการออกกำลังกาย แม้ว่าในผลชี้วัดของการทดลองโดยมีเครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจและเครื่องตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกาย(Fitness Tracker) จะบ่งชี้ว่า อาสาสมัครที่ได้มีการปั่นจักรยานไฟฟ้าล้วนแล้วแต่มีอัตราชี้วัดการการเคลื่อนไหวร่างกายในระดับที่ดีก็ตามด้วยผลงานวิจัยที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้เราสามารถมองเห็นความเป็นไปได้ของจักรยานไฟฟ้าซึ่งสามารถนำมาเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี ทั้งในมิติของผู้ปั่นจักรยานในการทุ่นแรงในการปั่นมากขึ้น และ ในขณะเดียวกันจักรยานไฟฟ้าอาจสามารถช่วยให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเนือยนิ่ง(Sedentary Behavior) มีเป้าหมายในการออกกำลังกายได้มากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่

ทีมนักวิจัย Brigham Young University มีกังวลหลังจากที่ทดลองในเรื่องนี้

คือเรื่องความเร็วของผู้ขับขี่จักรยานไฟฟ้า ซึ่งในการทดลองครั้งนี้ความเร็วของอาสาสมัครปั่นจักรยานไฟฟ้าโดยความเร็วอยู่ที่ 4 ไมล์ต่อชั่วโมงซึ่งเกินกว่าที่มาตรฐานได้กำหนดไว้ ซึ่งด้วยความเร็วที่เกินกำหนดเหล่านี้สามารถนำมาซึ่งปัญหาและมุมมองในแง่ลบต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ที่ปั่นจักรยานไฟฟ้าใช้ความเร็วเกินกำหนดใน Bike lane ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ที่ปั่นจักรยานธรรมดาโดยใช้ความเร็วปกติเกิดความไม่พอใจได้ เป็นต้น

ในขณะเดียวกันก็ได้มีงานวิจัยย่อยซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร The Journal of Medical Internet Research ซึ่งตีพิมพ์เรื่องเกี่ยวการทดลองที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของจักรยานไฟฟ้าใน Boulder รัฐColorado ในปี 2016 ได้ค้นพบว่าการเดินทางโดยจักรยานไฟฟ้าช่วยส่งเสริมการออกกำลังกายและช่วยเรื่องระดับน้ำตาลในเลือด โดยผู้เข้าร่วมการทดลองโดยส่วนใหญ่ได้กล่าวว่าสามารถนั่งอยู่ในอานจักรยานได้นานขึ้นและรู้สึกสนุกกับการได้ปั่นจักรยานไฟฟ้า

ท้ายสุดในภาพรวม อาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย Brigham Young University นั้นมีความรู้สึกในเชิงบวกกับการปั่นจักรยานไฟฟ้ามากขึ้นหลังจากที่ได้ทดลองปั่นจักรยานไฟฟ้า ดังกับสุภาษิตที่ว่า “Don’t knock it until you try it” โดยผู้เขียนรายงานศึกษาวิจัยได้สรุปว่าสั้นๆว่า “ได้มีการค้นพบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวงจรเสริมระบบช่วยปั่น(Pedal-Assist)ในรูปแบบที่เหมาะสม”

 

 

Tags
joker joker slot Nike slot slot online การฝึกหายใจ การสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้สูงอายุทำได้ด้วยหลัก 3 อ. การเดินเป็นการขนส่ง การเดินให้เป็นกิจวัตรประจำวัน กิจกรรมขึ้นรถไฟไปปั่นเที่ยวพัทยา กิจกรรมวันจักรยานโลก ขี่จักรยานในชีวิตประจำวันไม่ใช่เรื่องยาก ตอนที่ 2 เตรียมจักรยานให้พร้อม จะเป็นอย่างไร เมื่อร่างกายขาดน้ำ จักรยานญี่ปุ่น จักรยานพกได้ จักรยานรถเข็น จักรยานวาดรูป จักรยานเสือภูเขา ยี่ห้อไหนดี ซีรีส์ ไตรกีฬา ทำยังไงให้เดินได้ หนึ่งหมื่นก้าวต่อวัน บาทวิถีและการสัญจรของคนพิการในเขตเมือง ปั่นจักรยานขึ้นเขา ปั่นจักรยานแล้วขาใหญ่ จริงอ่ะ!?! รองเท้ากีฬา ลดน้ำหนัก วันจักรยานโลก วิธีดูแลจักรยานพื้นฐาน วิธีฝึกหายใจให้ลึก สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย สล็อต สล็อตฟรีเครดิต สล็อตออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์ สิงห์นักปั่นรู้ไว้ ประเภทของจักรยาน มีอะไรบ้าง ส่งเสริมจักรยานในชุมชน หมด Passion ปั่นจักรยาน อัลเลน ชอว์ ศิลปินชาวอินเดีย เกมส์กีฬา เดินเร็ว ก็ช่วยชะลอการเสื่อมของสมองได้ เด็กกับจักรยาน เล่นสล็อตออนไลน์ เหตุผลที่การขี่จักรยานดีกว่าการวิ่ง โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ไตรกีฬาแรกที่จัดโดยคนไทย ไอเดียทำโทษผู้ผิดกฎจราจร ยืนถือป้ายปลุกจิตสำนึกขับขี่ปลอดภัย
พื้นฐาน ufabet การเดิมพันกีฬา

พื้นฐาน ufabet การเดิมพันกีฬา

เคล็ดลับในการวางเดิมพัน ด้วยโฆษณาทั้งหมด ufabet  ที่คุณเห็นในเกมและในทีวีทุกวันนี้จึงไม่ยากที่จะไม่ต้องสงสัยว่าจะเดิมพันกีฬาอย่างไรให้ถูกต้อง โอ้มีการพนันกีฬา ไม่มีอะไรต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ คนโง่คนไหนก็ทำได้ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการเดิมพันกีฬาและการเปิดตัวอาชีพการพนันกีฬาให้ประสบความสำเร็จนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ได้รับการปฏิวัติด้วยแนวคิดของการเดิมพันออนไลน์ เว็บไซต์พนันกีฬาออนไลน์ ufabet ได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนใช้ในการพนันกับเกม แต่คุณต้องใช้ทั้งเวลาและเงินเพื่อให้เชี่ยวชาญในการชนะเดิมพันกีฬา สิ่งแรกและสำคัญที่สุดในการรู้วิธีเดิมพันกีฬา คือการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้ามือรับแทงต่างๆในฉากนั้น เนื่องจากหากคุณไม่รู้ว่าจะวางเดิมพันอย่างไรจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะชนะการเดิมพันนั้น ไม่ใช่เหรอ? ดังนั้นให้จัดทำรายชื่อเจ้ามือรับแทงรายใหญ่ทั้งหมดพร้อมนโยบาย ufabet ในการวางเดิมพัน   ขั้นตอนต่อไปคือ ufabet การเลือกกีฬา นักพนันกีฬาที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ไม่ได้เดิมพันกับกีฬาทุกประเภท

Read More »
สล็อตออนไลน์

สล็อตโจ๊กเกอร์เล่นง่ายแจกจริง พร้อมกับแจกโบนัสอีกเพียบ | Jokser Slot

Joker Slot Review เกมสล็อตออนไลน์ สล็อตโจ๊กเกอร์นั้นมีโปรโมชั่นต่างๆมากมาย มีโปรให้เล่นตลอดทั้งวัน เล่นได้ทั้งในมือถือ และ บนคอมพิวเตอร์ มีเกมส์ให้เลือกเล่นมากกว่า 100 เกม ไม่ว่าจะเป็นสล็อตหรือยิงปลา get the facts โบนัสแตก แจกเป็นแสน ไม่มีการซอยถอนใดๆทั้งสิ้น มีพนักงานคลอเซ็นเตอร์คอยให้บริการท่านตลอด 24 ชั่วโมง ขั้นตอนการสมัครกับ Joker Slot

Read More »
การพนัน แทงหวย ดูเหมือนจะเป็นจุดที่คุณเปลี่ยนไปในทุกวัน

การพนัน แทงหวย ดูเหมือนจะเป็นจุดที่คุณเปลี่ยนไปในทุกวัน

การพนัน แทงหวย ดูเหมือนจะเป็นจุดที่คุณเปลี่ยนไปในทุกวันนี้มีหลายรูปแบบและหลายรูปแบบ แต่มีการพนันเพียงประเภทเดียวที่ครองตำแหน่งสูงสุดในการเป็นที่นิยมมากที่สุดและนั่นคือลอตเตอรี แทงหวย ผู้อ่านจะพบว่าบทความนี้เป็นการแนะนำ บริษัท ลอตเตอรีอี 3 ประเภทที่แตกต่างกันอย่างรวดเร็วซึ่งล้วนแล้วแต่นำเสนอวิธีการเข้าร่วมการจับสลากที่แตกต่างกัน เกมลอตเตอรี แทงหวย ยูโรมีการเปิดตัวครั้งแรก เกมลอตเตอรียูโรมีการเปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยได้เปิดตัวและนำเสนอโดย บริษัท เกม “Camelot” ที่จัดตั้งขึ้นแล้วในฐานะ บริษัท European

Read More »